RMIT University Vietnam มอบทุนป.เอก สนับสนุนค่าเล่าเรียน 50% ในปี 2018

RMIT University Vietnam มหาวิทยาลัยในเวียดนาม ซึ่งเป็นอีกสาขาหนึ่งของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งออสเตรเลียหรือ Royal Melbourne Institute of Technology โดยมีวิทยาเขตสองแห่งตั้งอยู่ที่โฮจิมินห์ และฮานอย ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาเอก

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนค่าเล่าเรียน 50% โดยมีทั้งหมด 4 ทุนการศึกษา 2 ทุนมอบให้ผู้สมัครผู้หญิงเท่านั้น อีก 2 ทุนมอบให้ผู้สมัครท่านอื่นๆ โดยไม่คำนึงถึงเพศสภาพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-มีปริญญาโทด้านการวิจัย

-มีคะแนน IELTS 6.5 คะแนน

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครทางอีเมล

 

ปิดรับสมัคร:

การแบ่งรอบรับสมัครคือ:

-ครั้งที่ 1 สมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อลงทะเบียนเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป

-ครั้งที่ 2 สมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อลงทะเบียนเรียนในเดือนตุลาคมในปีเดียวกัน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.rmit.edu.vn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ