Rotary จัดมอบทุนการศึกษากว่า 100 ทุน ครอบคลุมค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

มูลนิธิ Rotary จัดมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทั่วโลกจำนวนทั้งสิ้น 100 ทุน โดยแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ ทุนระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตร

โดยในแต่ละปีมูลนิธิ Rotary จะทำการมอบทุนการศึกษาจำนวนสูงสุด 50 ทุนสำหรับปริญญาโท และอีก 50 ทุนสำหรับระดับประกาศนียบัตร เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม ค่าที่พัก ค่าขนส่งไป-กลับ ค่าใช้ในการฝึกงาน และการศึกษานอกสถานที่

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับผู้สมัครจากทุกสัญชาติ

-ทุนนี้เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านสันติภาพและการพัฒนา

-มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ

-มีทักษะความเป็นผู้นำ

-สำหรับผู้ที่สมัครรับทุนป.โท: สำเร็จการศึกษาป.ตรี มีประสบการณ์ทำงานเต็มเวลาอย่างน้อย 3 ปี หรือประสบการณ์อาสาสมัครที่เกี่ยวข้อง

-สำหรับผู้นสมัครระดับประกาศนียบัตร: มีประสบการณ์ทำงานเต็มเวลาอย่างน้อย 5 ปี หรือประสบการณ์อาสาสมัครที่เกี่ยวข้อง

-มีคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS (TOEFL iBT: 100 คะแนนขึ้นไป หรือ 600 คะแนนสำหรับ paper-based test) และคะแนน IELTS 7.0 คะแนนขึ้นไป

 

วิธีการสมัคร:

ล็อกอินเพื่อทำการสมัคร คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.rotary.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ