Rotary จัดมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท และ ระดับประกาศนียบัตร

ในแต่ละปี Rotary จะสรรหาบุคคลจากทั่วโลกกว่า 100 คนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาเต็มจำนวน เรียนต่อในหลักสูตร Professional Development Certificate Program

หรือในระดับปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสันติภาพ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการป้องกันที่ศูนย์สันติภาพที่เข้าร่วมโครงการจากทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สวีเดน และประเทศไทย

 

 

สถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร:

-Duke University and University of North Carolina at Chapel Hill สหรัฐอเมริกา

-International Christian University ญี่ปุ่น

-University of Bradford ประเทศอังกฤษ

-University of Queensland ออสเตรเลีย

-Uppsala University สวีเดน

-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (certificate program)

*ผู้รับทุนอาจไม่ได้ศึกษาที่ Rotary Peace Center ในประเทศบ้านเกิดของตน ยกเว้นผู้สมัครจากประเทศไทยที่เข้าเรียนที่ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-การศึกษาในระดับปริญญาโท 50 ทุน

-การศึกษาในระดับประกาศณียบัตร 50 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

Professional Development Certificate Program และปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวกับสันติภาพ การแก้ปัญหาความขัดแย้งและการป้องกัน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ทุกคนที่ได้รับการรับรองโดย Rotary Club/District ในถิ่นของตน

-มีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ

-มุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้าใจและสันติภาพระหว่างประเทศ โดยแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จทางวิชาชีพ วิชาการ และการบริการส่วนบุคคลหรือชุมชน

-มีทักษะการเป็นผู้นำ

-ผู้ที่สมัครในระดับปริญญาโท: มีประสบการณ์ทำงานแบบเต็มเวลาในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 3 ปี หรือมีประสบการณ์เป็นอาสาสมัคร

-ผู้สมัครระดับประกาศณียบัตร: มีประสบการณ์ทำงานแบบเต็มเวลาในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 5 ปี หรือประสบการณ์การเป็นอาสาสมัคร หรือภูมิหลังทางวิชาที่แข็งแกร่ง

 

วิธีการสมัคร:

รายละเอียดและการรับสมัครดูได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.rotary.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ