ทุน RTG Fellowships ศึกษาต่อที่ AIT พัฒนานักศึกษาไทยก้าวไกลไป AEC

ทุน RTG Fellowships หรือทุน Royal Thai Government เป็นทุนที่เตรียมช่วยสนับสนุน และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคต

โดยนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่ Asian Institute of Technology (AIT) สามารถสมัครได้ หากสนใจดูรายละเอียดดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าลงทะเบียนเรียน

– ไม่รวมค่าครองชีพและที่พัก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ระดับปริญญาโท

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ย 2.75 – 3.00 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษา) โดยผู้สมัครจะมีสิทธิ์ได้รับทุนขึ้นอยู่กับผลการเรียนตามตารางด้านล่างนี้

– มีคะแนนวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษตามที่ AIT กำหนด เช่น คะแนน IELTS หรือ AIT EET 5.0 คะแนนขึ้นไป

 

ระดับปริญญาเอก

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ย 2.75 – 3.00 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษา)

– จะการศึกษาระดับปริญญาโทด้วยเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

– มีคะแนนวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษตามที่ AIT กำหนด เช่น คะแนน IELTS หรือ AIT EET 5.5 คะแนนขึ้นไป

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่ (โดยจะเสียค่าธรรมเนียมการสมัครราว 800 บาท)

 

ปิดรับสมัคร:

10 มิถุนายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Ms. Wilailak (02-524-5023)
Ms. Kanchana (02-524-6119)
Ms. Saranya (02-524-5021)
Email:  rtg@ait.ac.th.

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ