ทุน RTPi ทุนด้านการวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่ U. of South Australia

อีกหนึ่งโอกาสในการรับทุนศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียสำหรับนักศึกษาต่างชาติ! กับทุน Research Training Program international (RTPi) Scholarships จาก University of South Australia

โดยเป็นทุนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย สำหรับนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีเพื่อทำวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าประกันสุขภาพ (OSHC)

– ค่าครองชีพ

– สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือเทียบเท่า

– ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี เพื่อทำการวิจัยที่ University of South Australia

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 สิงหาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

unisa.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ