ทุนการศึกษาในระดับป.ตรี/โท/เอก จาก Kyushu University ที่ประเทศญี่ปุ่น

SATO YO International Scholarship Foundation โครงการทุนการศึกษาที่จัดมอบโดย Kyushu University มหาวิทยาลัยในฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า 150,000 เยนต่อเดือนสำหรับระดับปริญญาตรี (ประมาณ 43,000 บาท) และ 180,000 เยนต่อเดือนสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา (ประมาณ 51,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาจากประเทศ Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, East Timor, และ Vietnam

-มีความสามารถทางวิชาการและอุทิศตนให้กับงานวิชาการเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนอาสาสมัครระดับภูมิภาค

-ต้องมีความสามารถทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-หลักฐานการศึกษา

-ผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น

-สำเนาหนังสือเดินทาง

-รูปถ่ายล่าสุด

-หนังสือแนะนำตัว

-ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร

– CV

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยคีวซูก่อนจึงสามารถสมัครรับทุนได้ โดยสามารถดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.isc.kyushu-u.ac.jp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ