State University of Malang มอบทุนป.ตรี/โท/เอก ทุกสาขาวิชา เรียนต่อที่อินโดนีเซีย

State University of Malang มหาวิทยาลัยรัฐในมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย จัดมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพโดดเด่นทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนค่าเล่าเรียน และโปรแกรมเรียนภาษาฟรีไม่เกิน 5 ปีสำหรับป.ตรี เป็นเวลา 3 ปีสำหรับป.โท และเป็นเวลา 4 ปีสำหรับป.เอก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

-มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

-มีประวัติผลการเรียนยอดเยี่ยม และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นผู้นำที่ดี

-หากได้รับทุนแล้วนักศึกษาต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยให้ได้ 2.5 (จาก 4.0) ซึ่งจะมีการตรวจสอบทุกภาคเรียน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-หลักฐานการศึกษา

-ทรานสคริปต์

-ใบตรวจสุขภาพ

-หนังสือความตกลง (Letter of Agreement)

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับ

-ผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่ State University of Malang หลังจากได้รับการตอบรับแล้วผู้สมัครจึงสามารถส่งแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ได้

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

um.ac.id

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ