ทุนเรียนต่อป.โท-เอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ จาก Ton Duc Thang U. ประเทศเวียดนาม

Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนามแจกทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอกให้แก่นักศึกษาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย ประเทศในโซนยุโรป อเมริกา โอเชียเนีย และแอฟริกา

รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ระดับปริญญาโท

– ทุนมูลค่า  $2000 – $2200 (ประมาณ 62,000 -68,000 บาท) (ตลอดหลักสูตร 2 ปี)

 

ระดับปริญญาเอก

–  $7000 (ประมาณ 218,000 บาท) (ตลอดหลักสูตร 3-4 ปี)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย ประเทศในโซนยุโรป อเมริกา โอเชียเนีย และแอฟริกา

2. มีผลคะแนนวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

ระดับปริญญาโท –  TOEFL iBT 45, IELTS 4.5, PET/FCE 140, TOEIC 600

ระดับปริญญาเอก – TOEFL iBT 45, IELTS 5.0, PET/FCE 160

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัคร

– CV

– วุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้สมัคร

– ทรานสคริปต์

– หนังสือแนะนำตัว (500 คำ)

– ผลคะแนนวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ

– หนังสือรับรอง

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– ภาพถ่ายขนาด 3 x 4 ซม.

– ใบรับรองแพทย์

– วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ได้ที่  http://gradadmissions.tdtu.edu.vn

 

ปิดรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

grad.tdtu.edu.vn หรือติดต่อที่อีเมล gradstudies@tdtu.edu.vn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ