ประกวดภาพถ่าย “วิทย์ติดเลนส์ ครั้งที่ 6” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

ในช่วงที่หลายคนยังว่าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญชวนทุกคนเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 6 : Science is out there เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมชิงเงินรางวัลและใบประกาศนียบัตร

อพวช. หวังว่าจะได้เห็นภาพถ่ายที่สื่อถึงการเชื่อมโยงวิทยศาสาตร์เข้ากับชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว โดยหัวข้อที่กำลังเปิดแข่งขันอยู่ก็คือ “วิถึไทย วิถึวิทย์” และ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้ทางด้านล่าง

 

 

รายละเอียดการประกวด:

ประกวดภาพถ่าย เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความตระหนักให้กับสังคมในการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวัน

 

รุ่นการประกวด:

– รุ่นนักเรียน (อายุ 12-18 ปี)

– รุ่นประชาชนทั่วไป (อายุมากกว่า 18 ปี)

 

ประเภทการประกวดและหัวข้อการประกวด:

ประเภทยอดนิยม

พิจารณาจากคะแนนกดโหวตรูปภาพจาก www.nsm.or.th/contest  ในเมนู “โหวตภาพ” ความสวยงามของภาพความถูกต้องของเนื้อหา การบรรยายสอดคล้องกับภาพ และเป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

– หัวข้อ “วิถีไทย วิถีวิทย์” 1 เมษยน  – 30 มิถุนายน 2563

– หัวข้อ “วัฒนธรรม” 1 กรกฏาคม  – 30 สิงหาคม 2563

 

ประเภทยอดเยี่ยม 

พิจารณาจากความสวยงามของภาพ ความถูกต้องของเนื้อหา การบรรยายสอดคล้องกับภาพ และเป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

– หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 1 เมษยน  – 30 มิถุนายน 2563

– หัวข้อ “ป่าไม้” 1 กรกฏาคม  – 30 สิงหาคม 2563

 

วิธีการส่งผลงานร่วมประกวด:

ส่งผลงานทางออนไลน์ได้ที่นี่

 

รางวัลการประกวด:

ประเภทนักเรียน

ภาพถ่ายยอดเยี่ยม

– ชนะเลิศ: 1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รองชนะเลิศอันดับ 1: 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รองชนะเลิศอันดับ 2: 500  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ภาพถ่ายยอดเยี่ยม

– ชนะเลิศ: 6,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รองชนะเลิศอันดับ 1: 4,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รองชนะเลิศอันดับ 2: 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

ประเภทประชาชนทั่วไป

ภาพถ่ายยอดเยี่ยม

– ชนะเลิศ: 2,000 บาท

– รองชนะเลิศอันดับ 1: 1,500 บาท

– รองชนะเลิศอันดับ 2: 1,000  บาท

ภาพถ่ายยอดเยี่ยม

– ชนะเลิศ: 8,000 บาท

– รองชนะเลิศอันดับ 1: 6,000 บาท

– รองชนะเลิศอันดับ 2: 4,000 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์กิจกรรม

เฟซบุ๊กกิจกรรม

โทร. 025779999 ต่อ 1475

อีเมล nsmphotocontest@nsm.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ