ทุนปริญญาโทด้านไอทีจาก University of Tartu และโอกาสศึกษากับบริษัทไอที

University of Tartu (UT) เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเรียนต่อในระดับปริญญาโท สาขา Software Engineering และ Computer Science

โดยหลักสูตรปริญญาโทภาษาอังกฤษ Computer Science และ Software Engineering มีนักเรียนมากกว่า 90% ที่ได้ศึกษาฟรี

 

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ในช่วงภาคเรียนที่ 1 ของการศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักเรียนจะได้รับโอกาสในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร Industrial Master’s Program หากได้รับการตอบรับนักศึกษาสามารถเริ่มเรียนในหลักสูตร 50% ของบริษัทไอที และได้รับทุนการศึกษา 500 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 19,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขา Computer Science และ Software Engineering

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขา Computer Science, IT, Software Engineering, Computer Engineering, Information Systems หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ผู้สมัครที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาหากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 24 ECTS

-มีหลักฐานการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ และผลคะแนนเป็นที่น่าพอใจ

-นักศึกษาระดับปริญญาตรีในปีสุดท้ายสามารถสมัครได้พร้อมกับยื่นผลการเรียนในปีล่าสุด

 

ปิดรับสมัคร:

15 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.cs.ut.e

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ