จัดเต็ม!! ทุนเรียนต่อป.ตรี โท เอก และทุนร่วมโครงการฝึกอบรม/วิจัยระยะสั้น ณ ประเทศแคนาดา

รัฐบาลประเทศแคนาดาขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของอาเซียนสมัครรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษา ณ ประเทศแคนาดา

โดยมีรายละเอียดทุนดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

1. Canada-ASEAN Scholarships for Educational Exchanges and Development (SEED) Programme สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก (ระยะเวลา 4-8 เดือน)

2. Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) Mid-Career Professionals Program สำหรับบุคลากรโครงการฝึกอบรม/วิจัยระยะสั้น (ระยะเวลา 1-4 สัปดาห์)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี โทและเอก  และทุนสำหรับบุคลากรโครงการฝึกอบรม/วิจัยระยะสั้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. Canada-ASEAN Scholarships for Educational Exchanges and Development (SEED) Programme 

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองได้ที่ https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/news-nouvelles/2019/2019-12-04.aspx?lang=eng

 

2. Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) Mid-Career Professionals Program 

โดยในเบื้องต้นผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 5-20 ปี

2) เป็นผู้บริหาร ทำงานเกี่ยวข้องกับการบริหาร การพัฒนานโยบาย หรือทำงานในสถาบันการอุดมศึกษาหรือสถาบันการวิจัย โดยทำงานในตำแหน่งดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 2 ปี

 

วิธีการสมัคร:

1. Canada-ASEAN Scholarships for Educational Exchanges and Development (SEED) Programme ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่ 

2. Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) Mid-Career Professionals Program ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1. Canada-ASEAN Scholarships for Educational Exchanges and Development (SEED) Programme ปิดรับสมัครวันที่ 5 มีนาคม 2563

2. Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) Mid-Career Professionals Program ปิดรับสมัครวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ศธ.

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ