Université Paris-Dauphine มอบทุนป.โท หลายสาขา มูลค่า 563,000 บาทต่อปี

Université Paris-Dauphine ซึ่งเป็นสมาชิกของ Paris Sciences et Lettres (PSL) University และมูลนิธิ Paris-Dauphine Foundation ขณะนี้กำลังเปิดรับผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนต่อในปริญญาเอก

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า 15,000 ยูโรต่อปี (ประมาณ 563,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนต่อปริญญาเอก สาขาไฟแนนซ์ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยาหรือรัฐศาสตร์ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV

-ทรานสคริปต์

-จดหมายแนะนำตัว

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับพร้อมลงนามโดยอาจารย์

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาไปที่อีเมล secretariat@fondation-dauphine.fr ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2019

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.dauphine.fr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ