จัดเต็ม!! ทุนเรียนต่อ PhD ที่สิงคโปร์ แบบเต็มจำนวน สูงสุด 240 ทุน

The Singapore International Graduate Award (SINGA) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง the Agency for Science, Technology & Research (A*STAR), the Nanyang Technological University (NTU), the National University of Singapore (NUS) และ the Singapore University of Technology and Design (SUTD)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา รวมไปถึงการสร้างมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ซึ่งทุน SINGA นี้เป็นทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกให้เข้ามาเรียนต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการเรียนต่อระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 4 ปี โดยทุนที่ให้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

-ค่าเล่าเรียน

-ค่าใช้จ่ายรายเดือน

-ค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือก

-ค่าตั๋วเครื่องบิน

-เบี้ยเลี้ยง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาเอกไม่เกิน 4 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นผู้สมัครนานาชาติที่มีความสนใจในการทำวิจัย และมีผลการเรียนดีเด่น

-มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี ทั้งทักษะการเขียน และทักษะการพูด

-มีแหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-แผนโครงการวิจัยระดับปริญญาเอก

-บัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสสปอร์ต เพื่อระบุตัวตนของผู้สมัคร

-ภาพหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (ไฟล์ jpg. หรือ png.)

-ทรานสคริปต์แสดงผลการเรียน

-หลักฐานแสดงคะแนนวัดระดับความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนได้ที่เว็บไซต์ https://app.a-star.edu.sg/sms/applicant/Login.aspx

 

ปิดรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.a-star.edu.sg/Scholarships

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ