จัดเต็ม!! ทุนเรียนต่อปริญญาตรี โท และเอก จากรัฐบาลโรมาเนีย รวม 85 ทุน

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนวิจัยจากรัฐบาลโรมาเนีย เป็นทุนที่เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงต่างประเทศโรมาเนียและกระทรวงศึกษาธิการ วิจัย เยาวชนและกีฬาแห่งโรมาเนีย

โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนที่มอบให้นักศึกษาชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติใน EU และมีความต้องการที่จะศึกษาต่อในประเทศโรมาเนีย ปีการศึกษา 2018-2019 ในปีนี้มีความทุนที่เปิดรับสมัครทั้งสิ้นจำนวน 85 ทุน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

1. ทุนระดับปริญญาตรี มอบให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า มีระยะเวลาให้ทุน 3-6 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือกเรียนต่อ

2. ทุนระดับปริญญาโท (แบบเรียน) มอบให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาให้ทุน 1.5-2 ปี โดยทุนจะสิ้นสุดลงเมื่อทำวิทยานิพนธ์เสร็จ

3. ทุนระดับปริญญาโท (แบบวิจัย) หรือปริญญาเอก มอบให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท มีระยะเวลาให้ทุน 3-4 ปี โดยทุนจะสิ้นสุดลงเมื่อทำดุษฎีนิพนธ์เสร็จ โดยการรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาเอกจะต้องทำการสอบเข้า

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าที่พักที่โครงการจัดหาให้ และค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าใช้จ่ายรายเดือนจะไม่รวมค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าตั๋วเครื่องบิน)

 

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบมูลค่าทุนที่จะได้รับการสนับสนุนได้ที่นี่ คลิก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาต่อไปนี้ ได้แก่ รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, ครุศาสตร์, สังคมวัฒนธรรมโรมาเนีย, วารสารศาสตร์, เทคนิคศึกษา, น้ำมันและเชื้อเพลิง, เกษตรศาสตร์, สัตวแพทย์, สถาปัตยกรรมศาสตร์ และทัศนศิลป์

โดยผู้สมัครสามารถดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครได้ที่นี่ คลิก 

หมายเหตุ: สาขาที่ผู้ได้รับทุนเลือกเรียนต้องเป็นสาขาที่สอนโดยใช้ภาษาโรมาเนียเท่านั้น หากผู้ได้รับทุนไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน โดยทุนจะครอบคลุมการเรียนภาษาเป็นระยะเวลา 1 ปีที่โรมาเนีย ก่อนที่จะเริ่มเรียนระดับปริญญา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครต้องเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติใน EU และโรมาเนีย

2. ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

3. ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาเอกขึ้นไป จะต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี

4. ผู้สมัครจะต้องมีเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาจากสถานการศึกษาที่ได้รับการรับรอง และต้องมีระเบียนแสดงผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสอบรายการเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครได้ที่นี่ คลิก

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ตามคำแนะนำที่ระบุในเว็บไซต์ www.mae.ro

 

ปิดรับสมัคร:

15 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mae.ro

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ