ทุนการศึกษาจาก Vienna University ประเทศออสเตรเลีย สำหรับคนอยากเรียนนอก

กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “นครแห่งเสียงดนตรี” แห่งนี้ นอกจากจะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหลายๆ คนแล้ว เมืองนี้ยังมีสถาบันการสอนที่มีคุณภาพที่นักศึกษาต่างชาติหลายคนอยากเข้าเรียน

มหาวิทยาลัยเวียนนาเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในออสเตรียที่มุ่งเน้นการสอนด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ สถาบันแห่งนี้เคยอยู่ในอันดับ 1 สถาบันการสอนธุรกิจที่ดีที่สุดในยุโรปอีกด้วย รายละเอียดของทุนมีดังต่อไปนี้ค่ะ

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

เงินสนับสนุนไม่ต่ำกว่า  €750 (ประมาณ 29,000 บาท) หรือไม่เกินกว่า €1,500 (ประมาณ 58,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเวียนนา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นประชากรในประเทศสมาชิกในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือประชากรในประเทศออสเตรีย

– ลงทะเบียนเรียนภาคปกติที่มหาวิทยาลัยเวียนนา

– สมัครเรียนในระยะเวลาที่กำหนด

– มีผลการเรียนยอดเยี่ยมในการเรียนภาคปกติ ปีการศึกษา 2016/17

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ ในกรณีที่ไม่ใช่ประชากรในประเทศออสเตรีย กรุณาส่งเอกสารเพื่อระบุสถานะไปที่สำนักงานระเบียบการศึกษา (the Study Regulations office) ภายในระยะเวลาเปิดรับสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

วันที่ 9 ต.ค. 2017 (เวลา 09.00 น.) ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2017 (เวลา 12.00 น.)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.wu.ac.at

ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุน

คู่มือในการสมัครขอรับทุนสนับสนุน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ