อพวช. จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ชิงทุนการศึกษา+อื่นๆ อีกมากมาย

ชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาร่วมส่งผลงานประกวดเพื่อิงทุนการศึกษา พร้อมรับของรางวัลอื่นๆ อีกมายมาก!!

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “รู้ รักษ์ ดินและน้ำตามรอยพ่อ” ชิงทุนการศึกษา และรางวัลต่างๆ มากมาย

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– โครงงานของเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 โครงงาน โครงงานละ 2 คน

– อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 40 คน (โครงงานละ 1 คน)

 

กำหนดระยะเวลา:

รอบคัดเลือก

– ผู้สนใจส่งคลิป VDO หัวข้อโครงงาน พร้อมแนวคิดในการทำโครงงานเป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 5 นาที พร้อมใบสมัครเข้าร่วมประกวดผ่านทาง E-mail: [email protected]

– ปิดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2562

– ประกาศผลรอบคัดเลือกวันที่ 26 มีนาคม 2562 ผ่านทาง www.nsm.or.th

 

รอบชิงชนะเลิศ

– โครงงานที่ผ่านรอบคัดเลือก จะได้เข้าร่วมการการประกวดรอบชิงชนะเลิศ โดยนำเสนอโครงงานจริง ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2562 (รวม 4 วัน 3 คืน)

 

ติดต่อสอบถาม

– งานค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ อพวช.

– โทร 02-577-9981

– E-mail: [email protected]

 http://www.nsm.or.th/

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ