ทุน Science@Leuven ระดับป.โท คณะวิทย์ฯ ที่ Katholieke Universiteit Leuven

มีทุนที่น่าสใจสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโท ที่ Katholieke Universiteit Leuven ประเทศเบลเยี่ยม

นั่นก็คือทุน Science@Leuven Scholarships สำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีแรงบันดาลใจและมีความสนใจในการเข้าร่วมในหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติของคณะวิทยาศาสตร์ของ K.U.Luv

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 ยูโร/ปีการศึกษา

– ค่าครองชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด โดยสามารถตรวจสอบได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครยังไม่ได้เรียนหรือทำงานที่มหาวิทยาลัย Leuven มาก่อน

– ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศในสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้

– ผู้สมัครยังไม่ได้รับปริญญาโทหรือปริญญาเอก

– ผู้สมัครสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีผลการเรียนดีเยี่ยม

– มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องสมัครเรียนที่ Katholieke Universiteit Leuven ในหลักสูตรปริญญาโทตามที่ทางทุนกำหนด จากนั้นจึงสามารถสมัครขอทุน ตามรายละเอียด ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 กุมภาพันธ์ 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

kuleuven.be

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ