การสืบค้นข้อมูลเพื่อการค้นคว้าและเขียนรายงาน : คอร์สเรียนสำหรับคนทำงานและวัยเรียน

ทักษะการสืบค้น เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานและต่อยอดการทำงานให้กว้างและลึกขึ้นในทุกแง่มุม

ดังนั้นนี่จึงเป็นอีกหนึ่งคอร์สเรียนที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณสำหรับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะนี้โดยเฉพาะ

 

 

การสืบค้นข้อมูลเพื่อการค้นคว้าและเขียนรายงาน:

กระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูล สารสนเทศ ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นและทักษะการค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การเรียบเรียงและการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถอธิบายและกำหนดความต้องการสารสนเทศ และกำหนดกลยุทธ์การค้นและเทคนิคการค้นสารสนเทศได้

– ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือค้นสารสนเทศประเภทต่างๆ ได้

– ผู้เรียนสามารถประเมินสารสนเทศที่ค้นคว้าเพื่อนำมาใช้ในการค้นคว้าวิจัยได้อย่างเหมาะสม

– ผู้เรียนสามารถเขียนรายงานได้อย่างถูกต้อง

– ผู้เรียนสามารถอ้างอิงเอกสารได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 58 นาที)

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

การสืบค้นข้อมูลเพื่อการค้นคว้าและเขียนรายงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ