โปรแกรมฝึกงานกับ Telenor ถึง 6 สัปดาห์พร้อมค่าตอบแทน หมดเขต 27 พ.ค. นี้!!

นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่กำลังหาที่ฝึกงานเชิญทางนี้! ขณะนี้โปรแกรม Telenor Pakistan Summer Internship Program 2020 ได้เปิดรับสมัครแล้ว!

โดยเฉพาะนักศึกษาในด้านบริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีและสารสนเทศ, การเงิน และด้านดิจิทัลต่างๆ อย่ารอช้า! นอกจากจะได้ฝึกงานแล้วยังได้รับค่าตอบแทนอีกด้วย ดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนที่จะได้รับ:

– ค่าครองชีพ

– โทรศัพท์มือถือ

– โน้ตบุ๊ค

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ:

6 สัปดาห์ ที่  Lahore, Islamabad, Karachi, หรือ Gilgit ประเทศปากีสถาน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาดังนี้

– Business

– Commercial

– Corporate Affairs

– Digital

– Finance

– Human Capital

– Technology

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 6 ภาคการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาหรือ

– พึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือ

– อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการรับรองจาก ACCA, CIMA

– ผู้สมัครต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์

– มีความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– มีทักษะการวิเคราะห์และการตัดสินใจที่ดี

– มีทักษะการสื่อสารและสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

– มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่

 

หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ:

 

– จัดการฐานข้อมูล การป้อนข้อมูล และบันทึกข้อมูล

– เตรียมข้อมูลและเอกสารการวิจัย

– จัดระเบียบ กำหนดเหตุการณ์สำคัญของโครงกา รและติดตามความสำเร็จ

 

สิ่งที่จะได้รับ:

– ความกระตือรือร้นที่จะได้เรียนรู้ทักษะใหม่

– ผลงานที่มีค่าและไม่เหมือนใคในโครงการที่ได้รับผิดชอบ

– ความสามารถของคุณในการรับผิดชอบและดำเนินการให้สำเร็จ

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

27 พฤษภาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

telenorgroup

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ