สมาคมนักสำรวจธรณีฟิสิกส์ (SEG) แจกทุนเรียนต่อตรี โท เอก ที่สหรัฐฯ

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังมองหาทุนเรียนต่อต่างประเทศในด้านธรณีฟิสิกส์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับธรณีศาสตร์ เรามีทุนดี ๆ มาแนะนำ นั่นก็คือทุนการศึกษาจากสมาคมนักสำรวจธรณีฟิสิกส์ (Society of Exploration Geophysicists)

ซึ่งเป็นทุนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนต่อระดับปริญญาตรี โท หรือเอกในสหรัฐอเมริกา รายละเอียดทุนเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่าทุนเริ่มตั้งแต่ $500 (ประมาณ 15,000 บาท) ถึงสูงสุด $10,000 (ประมาณ 315,000 บาท) ต่อภาคการศึกษา รวมเฉลี่ยจะได้ทุนละประมาณ $3,700 (ประมาณ 116,550 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี โท หรือเอกในด้านธรณีฟิสิกส์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับธรณีศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและกำลังวางแผนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี

2. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนโดดเด่นสูงกว่าระดับค่าเฉลี่ย

3. ผู้สมัครมีความสนใจที่จะศึกษาในหลักสูตรที่มุ่งสู่อาชีพเกี่ยวกับ Applied Geophysics

4. ผู้สมัครต้องมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ได้ที่ www.grantinterface.com

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

seg.org/Scholarships

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ