รับสมัครเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ ใน Science Europe ประจำเบลเยียม เงินเดือนเริ่มต้น 1.4 แสนบาท!!

Science Europe เป็นสมาคมขององค์กรกองทุนสาธารณะเพื่อการวิจัยแห่งยุโรป (RFO) และองค์กรวิจัยที่ดำเนินการวิจัย (RPO) ที่สำคัญจาก 27 ประเทศ ให้การส่งเสริมการวิจัยในยุโรปโดยนำเสนอแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกัน

Science Europe aisbl ตั้งอยู่ในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม สำนักงานของพวกเขาตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าสหภาพยุโรปและสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยระบบขนส่งสาธารณะ

ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านนโยบาย คุณจะต้องดูแลงานนโยบายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสมาชิกวิทยาศาสตร์ในยุโรป จัดการประสานงานเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการทำงานร่วมกัน ทั้งยังต้องทำกิจกรรมที่สนับสนุนพื้นที่การวิจัยที่สำคัญอย่างใกล้ชิด

ต้องติดต่อทั้งภายในละภายนอก รวมถึงรับผิดชอบในการติดตามผลและตรวจสอบการวิเคราห์ให้ถูกต้อง ทั้งยังต้องให้คำแนะนำที่เหมาะสม

 

 

ข้อเสนอ :

ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับการเสนอสัญญาการจ้างงานระยะเวลา 3 ปี โดยเงินเดือนจะอยู่ที่ 4,022 – 4,797 ยูโร ตามแต่ประสบการณ์ ( ประมาณ 149,000 – 178,000 บาท)

นอกจากนี้ ยังได้รับสวัสดิการเป็นบัตรกำนัลอาหาร เงินพิเศษ ประกันสุขภาพ สิทธิการรักษาพยาบาลและวันหยุดพิเศษ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยในระดับปริญญาโท และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 8 ปีในด้านนโยบายการวิจัยหรือการบริหารการวิจัย

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว (ระดับเจ้าของภาษาหรือใกล้เคียง) และมีทักษะภาษาในด้านการเขียนและการแก้ไขขั้นสูง

– เคยมีประสบการณ์ในการทำงานและ / หรือมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับ กิจกรรมนโยบายวิทยาศาสตร์ของยุโรป
องค์กรหรือสมาคมสมาชิกระหว่างประเทศ กิจการสาธารณะกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรปรวมถึงประสบการณ์ด้านการสนับสนุนและการติดต่อกับสถาบันในยุโรป

– มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดนโยบายในระดับยุโรป

– มีประสบการณ์ในการทำงานและ / หรือมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกลไกของระบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสาธารณะในยุโรปในระดับชาติและระดับสหภาพยุโรป

– มีความคิดเชิงวิเคราะห์ มีความสามารถในการตีความและอธิบายการพัฒนานโยบายให้กับผู้ชมที่หลากหลาย

– มีทักษะด้านเครือข่ายภายนอก การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจที่ดี

-มีทักษะในองค์กรที่เชี่ยวชาญ และความสามารถในการจัดการเวลาและการทำงานตามกำหนดเวลา

– สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานเพื่อเป้าหมายร่วมกันได้

– รู้วิธีการทำงานเชิงรุก ยืดหยุ่นและ ‘ปฏิบัติ’ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้โดยส่ง CV และจดหมายสมัครงานถึง [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

16 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ