ทุนฝึกอบรมระดับป.เอก 36 เดือน ที่ University of Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

โปรเจกต์ EVOCATION MSCA Innovative Training Network และ Visualization and MultiMedia Lab (VMML) คือกลุ่มวิจัยภายใต้ภาควิชาสารสนเทศที่ University of Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ขณะนี้กำลังมองหานักวิจัยปริญญาเอกเพื่อรับทุน Early-Stage Researcher (ESR) Fellowships

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

เป็นทุนในหลักสูตรฝึกอบรมระดับปริญญาเอกเป็นเวลา 36 เดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก สาขา Advanced Visual and Geometric Computing for 3D Capture, Display และ Fabrication (EVOCATION), a Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-จำเป็นต้องมีความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก คอมพิวเตอร์วิทัศน์ และ Visual Computing

-มีปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการเขียนโปรแกรม (เช่น C / C ++, Python, Matlab, OpenGL, OpenCV)

-ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับ Early Stage Researchers (ESRs)

-ไม่เป็นผู้ที่อาศัยหรือทำกิจกรรมหลักในประเทศเจ้าภาพมากกว่า 12 เดือน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.jobs.uzh.ch

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ