ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกจาก USC Shoah Foundation ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

USC Shoah Foundation Center for Advanced Genocide Research กำลังมองหานักวิชาการหลังปริญญาเอกจากทุกสัญชาติ เพื่อสมัครรับทุน Center Junior Postdoctoral Research Fellowship ประจำปี 2019 – 2020

Center for Advanced Genocide Research เป็นหน่วยงานด้านวิชาการของ USC Shoah Foundation ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2014 USC Shoah Foundation Center for Advanced Genocide Research มุ่งมั่นพัฒนาด้านการวิจัยแบบสหวิทยาการด้าน Holocaust และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

เงินเดือน 70,000 ดอลลาร์ต่อปี (ประมาณ 2.2 ล้านบาท) และมีสวัสดิการเพิ่มเติม

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยหลังปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นรับนักวิชาการจากทั่วโลก

-ผู้สมัครจะต้องมีุวุฒิการศึกษาปริญญาเอก และได้รับก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2019 หรือเรียนจบมาภายใน 5 ปีที่ผ่านมา

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารต่อไปนี้ไปที่อีเมล cagr@usc.edu

-จดหมายสมัครงาน

-CV

-โครงร่างการวิจัย (สูงสุด 3 หน้ากระดาษ) อธิบายหัวข้อ ระเบียบวิธีการ และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับ USC

-จดหมายรับรอง

 

ปิดรับสมัคร:

28 กุมภาพันธ์ 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

sfi.usc.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ