ทุนปริญญาโทด้านสังคม เรียนต่อที่ Newcastle University สหราชอาณาจักร

School of Geography, Politics and Sociology (GPS) ที่ Newcastle University ในสหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษา Sociology Scholarships สำหรับหลักสูตรปริญญาโทในเดือนกันยายน ประจำปี 2018 โดยนักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่าทุนการศึกษาสูงสุดจะเป็นค่าธรรมเนียมเต็มรูปแบบประมาณ £7200 (ประมาณ 280,000 บาท) สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทในปี 2018-2019 ทั้งนี้มูลค่าทุนการศึกษาขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัคร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท หลักสูตร

-MA Human Geography (Research)

-MA Local and Regional Development (Research)

-MPhil Geography as a Science and Sociology

-MA Sociology and MA Sociology and Social Research

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ในขั้นแรกนักศึกษาต้องสมัครเรียนในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งจากมหาวิทยาลัย รหัสอ้างอิงในใบสมัครออนไลน์คือ GPS18 ในส่วน the ‘Studentship / Partnership Reference’

-ถ้าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาราชการของผู้สมัคร จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยสำหรับหลักสูตรปริญญาโท

 

วิธีการสมัคร:

-สำหรับหลักสูตร MA Human Geography (Research), MA Local and Regional Development (Research) and MPhil Geography as a Science กรอกใบสมัคร ที่นี่

-สำหรับหลักสูตร MA Sociology and MA Sociology and Social Research กรอกใบสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

5 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ncl.ac.uk

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ