ความแตกต่างของคำว่า Sometime, Sometimes, Some Time ใช้อย่างไร ให้ไม่สับสน..

มีหลายคนอาจกำลังสับสนว่า Sometime, Sometimes, Some Time มีวิธีการใช้ยังไง เนื่องจากเราเจอคำเหล่านี้อยู่บ่อยครั้งในชีวิิตประจำวัน

และคือการอธิบายความแตกต่างและวิธีการใช้ Sometime, Sometimes, Some Time ให้ถูกต้อง มาดูกันว่าจะมีวิธีการใช้ยังไงให้ไม่สับสน…

 

Sometime, Sometimes, and Some Time

Sometime: Adverb

หากใช้คำว่า Sometime เป็นคำวิเศษณ์ที่หมายถึงเวลาที่ไม่ได้ถูกระบุอย่างชัดเจน  ไม่ได้หมายถึงช่วงเวลาหรือระยะเวลา

ตัวอย่างประโยค : I’ll get around to finishing that book sometime.

จากประโยคข้างต้น เราสามารถใช้คำว่า someday หรือ at some point ได้เช่นกัน

ตัวอย่างประโยค : I’ll get around to finishing that book someday.

ตัวอย่างประโยค : I’ll get around to finishing that book at some point.

 

Sometime: Adjective

หากใช้คำว่า Sometime ที่เป็นคำคุณศัพท์ จะหมายถึงอดีต

ตัวอย่างประโยค: Albert, a sometime cab driver, now flies airplanes for a living.

ในประโยคข้างต้นบางครั้งคนขับรถแท็กซี่หมายถึง “อดีตคนขับรถแท็กซี่” การใช้คำว่า Sometime อย่างเฉพาะเจาะจงจะทำให้ตีความได้ง่ายขึ้น มากไปกว่านั้น การใช้ Sometime ในรูปของคุณศัพท์ไม่ควรเติม s

 

Some Time: สองคำ

เมื่อคำว่า some time มาในรูปแบบที่แยกเป็นสองคำ จะหมายถึงระยะเวลา และมีความหมายว่า “เป็นเวลานาน”

ตัวอย่างประโยค: For some time, humans have known that the world is round.

ตัวอย่างประโยค: It will take some time to finish the project today.

 

Sometimes: หนึ่งคำ

ในบางครั้ง sometimes ก็เป็นคำวิเศษณ์คำหนึ่งที่หมายถึง “เป็นครั้งคราว” หรือ “เดี๋ยวนี้”

ตัวอย่างประโยค : Sometimes I just don’t understand what that man is saying.

ตัวอย่างประโยค : English grammar sometimes follows its own rules, and sometimes it doesn’t.

ตัวอย่างประโยค : Everybody hurts sometimes.

 

หลายคนมีปัญหาในการจดจำวิธีการใช้ Sometime, Sometimes, and Some Time แต่ถ้าหากคุณเข้าใจความแตกต่างระหว่างคำเหล่านี้แล้ว คุณก็จะจำความแตกต่างของคำอื่นๆได้ง่ายขึ้นเช่นกัน

 

ที่มา: grammarly

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ