ชวนว่าที่ดีไซน์เนอร์ มาร่วมกิจกรรมจากมือสมัครเล่น ให้เป็นมือโปรพร้อมชิงทุนตลอดหลักสูตร!!

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดหลักสูตรใหม่สาขาการออกแบบแฟชั่น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสามารถ และมีความรู้ความเข้าใจ สู่การเป็นบุคลากรด้านงานอุตสาหกรรมทางแฟชั่นและธุรกิจแฟชั่น ซึ่งมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในระดับชาติและนานาชาติ

ในครั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรม SPU Fashion Camp by Communication Arts ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางแฟชั่นจำนวน 150-200 คน

โดยระยะเวลาผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ 2 วัน 1 คืน อีกทั้งผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางแฟชั่นจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสาขาการออกแบบแฟชั่น คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

 

ทั้งนี้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาขาออกแบบแฟชั่นคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อีกทั้ง สร้างฐานผู้เรียนให้แก่สาขาออกแบบแฟชั่น เพื่อผลิตบัณฑิตมุ่งสู่การเป็นบุคลากรด้านงานอุตสาหกรรมทางแฟชั่นและธุรกิจแฟชั่น เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในระดับชาติและนานาชาติ

น้องๆ ที่เข้าร่วม จะได้รับการต่อยอดจากแค่แรงบันดาลใจ ให้กลายเป็นมือโปรโดยผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับวงการแฟชั่น พร้อมชิงทุนการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตร จำนวน 5 ทุน

 

คุณสมบัติ

เปิดรับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.

 

จำนวนที่รับ

100 คน

 

ค่าสมัคร

ฟรี

 

หมดเขตรับสมัคร

28 กันยายน 2018

 

วันที่จัดค่าย

6 – 7 ตุลาคม 2018 (ค้างคืน)

 

สถานที่จัดกิจกรรม

อาคาร 11 ชั้น L

 

กิจกรรมในโครงการ

– CREATIVE FASHION COLLAGES

– THE FASHION SUSTAINABLE

– T-SHIRT PRINTING

– FASHION DRAWING

– GLITTER MIRROR NIGHT PARTY

– FASHION STYLING

– HAIR AND MAKE UP STYLING

– FASHION SHOOTING

– ตัดสินการประกวดผลงานจากคณะกรรมการ

– มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้รับการอบรมทุกคน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ของกิจกรรม

เฟสบุ๊คของกิจกรรม

ใบสมัครออนไลน์

 

ที่มา: camphub

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ