การฝึกงานด้าน Product & Project Management ภาคฤดูร้อนกับ Starbucks ใน USA ปี 2019

โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนของ Starbucks หนึ่งในแบรนด์ดังระดับโลกที่ได้เปิดโอกาสยื่นข้อเสนอการฝึกงานให้กับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจ เข้าร่วมฝึกในด้าน Product & Project Management ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2019

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสร้างฐานความรู้ เพิ่มขีดจำกัดความสามารถ พัฒนาตัวเองไปพร้อมกับความท้าทาย เพิ่มความคล่องตัวในการเรียนรู้ร่วมกับระบบการทำงานเป็นทีม

การฝึกงานในครั้งนี้จะได้รับค่าตอบแทนสำหรับการทำงานในระยะเวลา 10 สัปดาห์ ณ ศูนย์สนับสนุน Starbucks ในเมือง Seattle (สำนักงานใหญ่ของบริษัท )

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การฝึกงานด้าน Product & Project Management  ภาคฤดูร้อน กับ Starbucks ระยะเวลา 10 สัปดาห์ ในสหรัฐอเมริกา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

– ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบข้อมูล หรือเทียบเท่า

– มีความคุ้นเคยกับวิธีการแบบ agile/scrum methodology และการออกแบบที่เน้นผู้ใช้

– จบหลักสูตรหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ HTML, C + +, Java, C #, SQL, โครงสร้างข้อมูลและ / หรือระบบฐานข้อมูลที่ต้องการ

– คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีระหว่างธันวาคม ปี 2019 – สิงหาคม ปี 2020

– มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำสุด (GPA) 3.0

 

วิธีการสมัคร:

กรุณาส่งประวัติและจดหมายสมัครงาน พร้อมติดต่อไปยังองค์กรเพื่อยื่นความประสงค์อยากจะสมัครเพื่อฝึกงานทางออนไลน์

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ โปรดติดต่อไปยังองค์กร

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของการฝึกงานนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ