ทุนป.เอก สาขาการจัดการการเงินและการบัญชี ที่ Università Carlo Cattaneo

โอกาสรับทุนการศึกษาและศึกษาต่อที่ Università Carlo Cattaneo – Liuc ประเทศอิตาลี ในหลักสูตรระดับปริญญาเอกสาขาการจัดการการเงินและการบัญชี ในภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบสำหรับนักศึกษาที่มุ่งเน้นด้านการวิจัยในด้านวิชาการ มีโอกาสทำงานในด้านวิชาการ บริษัทข้ามชาติ องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันด้านการเงิน รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาและค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา 3 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาดังนี้

– Finance

– Management Science

– Accounting

– Economics

– Public Administration

– Industrial Engineering

– Environment

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาอิตาลี และนักศึกษาต่างชาติ

– ผู้สมัครต้องได้รับ Laurea Magistrale หรือเทียบเท่า ในหลักสูตร Master of Arts หรือ Master of Sciences

– ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2020

– ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการวิจัย 1 – 4 ปี

– มีใบรับรองทักษะด้านภาษาอังกฤษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัคร

– สำเนาบัตรประชาชน

– ใบปริญญา

– statement of purpose (ไม่เกิน 1,000 คำ)

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

29 พฤษภาคม 2020 เวลา 17.00 น. (CEST)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.liuc.it

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ