ทุนเต็มจำนวนศึกษาต่อที่ประเทศฮังการี เปิดรับสมัคร พ.ย 2020 – 15 ม.ค. 2021

อีกหนึ่งทุนที่ได้รับความนิยมทุกครั้งที่เปิดรับสมัคร! กับทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศฮังการี ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่ University of Debrecen

โดยในแต่ละปีทุนจะเปิดรับสมัครราวเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคมในปีถัดไป หากไม่อยากพลาดทุนเต็มจำนวนและได้เรียนต่อที่ยุโรป ก็ต้องรีบเตรียมตัวกันหน่อยแล้ว!

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าหอพัก

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลากหลายสาขาวิชา เช่น

– Agriculture

– Business

– Computing

– Engineering

– Health Sciences

– Humanities

– Medicine

– Sciences

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาวิชา ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

– ใบรับรองการศึกษา

– ใบรับรองหรือหลักฐานการเป็นพลเมืองและ / หรือถิ่นที่อยู่ถาวร

– ประวัติย่อ

– ใบรับรองแพทย์

– ใบเสร็จการโอนค่าธรรมเนียมการสมัคร USD150 (ราว 4,700 บาท)

– รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดและวิธีการสมัครได้ ที่นี่

 

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร:

พฤศจิกายน 2020 – 15 มกราคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

unideb

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ