16 สำนวนภาษาอังกฤษ สำหรับใครที่ชอบหวนระลึกถึง ‘ความทรงจำในอดีต’

ใครชอบหวนระลึกถึงความทรงจำในอดีตบ้างก็ขอให้ยกมือขึ้นนนน แม้มันจะทั้งสุขและเศร้าปะปนกันไป และแม้จะโหยหาความทรงจำดีๆ ขนาดไหน แต่บางครั้งก็ต้องยอมรับให้ได้ว่ามันคือความทรงจำ

ถึงอย่างนั้นเราก็สามารถหาข้อดีจากมันได้ นั่นคือการเรียนรู้สำนวนต่างๆ ในภาษาอังกฤษที่พูดถึงอดีตนั่นเอง ถึงจะเศร้าก็ต้องเศร้าอย่างมีคุณภาพ! มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทั้ง 16 สำนวนเกี่ยวกับอดีตที่ด้านล่างกันเลย!!

 

 

#1 A blast from the past

เมื่อมีใครบางคนหรือสิ่งบางสิ่งชวนให้ระลึกถึงช่วงเวลาที่ผ่านมา นั่นคือความหมายของสำนวนนี้ ตัวอย่างเช่น

– “I bumped into one of my old school friends today – what a blast from the past!”

#2 All along

มีความหมายว่าตั้งแต่ต้นหรือตลอดเวลา ถูกใช้ในประโยคดังนี้

– “I knew all along that he would succeed one day.”

#3 A thing of the past

กล่าวถึงเรื่องราวสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นแล้ว หรือสิ่งนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไป เช่น

– “Dial-up modems are a thing of the past.”

#4 Before your time

มีความหมายว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเคยเกิดขึ้นหรือได้รับความนิยมมาก่อนที่คุณจะเกิด หรืออย่างน้อยมันเคยได้รับความนิยมเมื่อตอนคุณยังเด็กเกินกว่าที่จะจำได้ เช่น

– “The Beatles were a bit before my time.”

 

 

#5 Donkey’s years

อ้างอิงถึงระยะเวลาที่ยาวนานที่เหตุการณ์ใดๆ ได้เกิดขึ้น มักใช้กับเวลาในอดีตมากกว่าในอนาคต ตัวอย่างการใช้ดังนี้

– “She has lived in that house for donkey’s years.”

#6 In the good old days

หมายถึงเวลาในอดีตที่คุณจำได้ว่าเคยมีเรื่องราวดีๆ เกิดขึ้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น

– “In the good old days children didn’t have smartphones and video games; they played outside together.”

#7 Let bygones be bygones

วลีนี้มักจะถูกใช้เมื่อคุณต้องการบอกใครบางคนให้ลืมเรื่องราวแย่ๆ ในอดีตไปซะ ใช้ในประโยคได้ดังนี้

– “I know he hurt you but that was two years ago. Let bygones be bygones.”

#8 Long time no see

หมายถึงระยะเวลาที่ยาวนานที่ไม่ได้เจอใครสักคน และเมื่อได้พบกันอีกจึงใช้ long time no see เพื่อทักทายกัน ดังนี้

– “Hi John, long time no see! We should meet up soon.”

 

 

#9 Make up for lost time

สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ที่คุณทำงานหนักมากเพื่อชดเชยเวลาก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ทำมาก่อน หรือเมื่อคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำสิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้ก่อนหน้านี้ ดังนี้

– “The two friends hadn’t seen each other for years so they are making up for lost time by taking a holiday together.”

#10 Once upon a time

หลายคนอาจคุ้นหูจากในบรรทัดแรกของเทพนิยาย ซึ่งในชีวิตประจำวัน การพูดวลีนี้จะใช้เพื่อสื่อถึงหรือระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว ดังนี้

– “Once upon a time, it was safe to walk around this town at night.”

#11 Rings a bell

วลีนี้ใช้เมื่อคุณนึกถึงบางสิ่งในอดีตที่คุณไม่สามารถจำได้ชัดเจน ตัวอย่างประโยคดังนี้

– “Her name rings a bell but I can’t remember how I know her.”

#12 Seen better days

แสดงว่าสิ่งที่กล่าวถึงนั้นเคยดูดีมาก่อนในอดีต แต่ปัจจุบันมีร่องรอยของการสึกหรอ ผุพัง หรือผ่านการใช้งานมาแล้ว เช่น

– “This playground has seen better days; the council should repair or replace it.”

 

 

#13 Ship has sailed

กล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อโอกาสผ่านไปแล้วและมันสายเกินไปที่จะแก้ไขอะไรได้แล้ว ราวกับเรือได้แล่นผ่านไปแล้ว ประโยคการใช้ดังนี้

– “I always dreamed of becoming a professional football player but I’m too old now; that ship has sailed.”

#14 Stands the test of time

หมายถึงสิ่งใดๆ ก็ตามที่ยังทำงานได้ดีหรือยังได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีแม้จะผ่านระยะเวลาที่ยาวนาน อาจใช้กับเฟอร์นิเจอร์, นโยบายทางการเมือง หรืองานวรรณกรรมก็ได้เช่นกัน

– “I never thought they were a good match but their marriage has stood the test of time.”

#15 Take a trip down memory lane

หมายถึงการเดินทางไปตามเส้นทางแห่งความทรงจำ ระลึกถึงอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความทรงจำที่มีความสุข เช่น

– “My grandmother loves to take a trip down memory lane and tell me about her childhood.”

#16 Turn back the hands of time / Turn back time

หมายถึงการย้อนเวลากลับไปในอดีตเพื่อทำสิ่งที่แตกต่างออกไป แน่นอนว่าเราไม่สามารถทำได้จริงๆ ดังนั้นสำนวนนี้จึงใช้เพื่อแสดงความเสียใจเป็นหลัก เช่น

– “I wish I could turn back the hands of time and study harder for the exams I failed.”

 

 

เหล่านี้คือทั้งหมดสำหรับสำนวนภาษาอังกฤษที่พูดถึง ‘อดีต’ ที่มีทั้งความสุขและความเศร้าปะปนกันไป ถือเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตอยู่ที่ทุกคนต้องพบเจอ แต่อีกไม่นานเชื่อว่าจะต้องเป็นวันของเรา ^^

 

ที่มา: improving-your-english

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ