ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ศึกษาต่อที่ University of Alberta ประเทศแคนาดา

University of Alberta Scholarships คือทุนการศึกษาจากประเทศแคนาดาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี ที่ University of Alberta

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีทุนการศึกษาสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติมากมาย! และมีหลากหลายสาขาที่เปิดโอกาสให้รับทุน รายละเอียดดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ขึ้นอยู่กับแต่ละทุนการศึกษา ดังนี้

– Entrance scholarships

– International Student Scholarships สูงสุด CA$9,000 (ราว 200,000 บาท)

– University of Alberta Gold Standard Scholarship สูงสุด CA$6,000 (ราว 140,000 บาท)

– University of Alberta Doctoral Recruitment Scholarship CA$5,000 / ปี (ราว 120,000 บาท)

– University of Alberta Master’s Entrance Scholarship ค่าครองชีพ + ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประมาณ CA$27,500 (ราว 650,000 บาท)

– Alberta Graduate Excellence Scholarship CA$11,000 – CA$15,000 (ราว 260,000 – 360,000 บาท)

– รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับระดับปริญญาตรี คลิก!!

– รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับระดับสูงกว่าปริญญาตรี คลิก!!

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

– Agricultural Life and Environmental Sciences

– Alberta School of Business

– Fine Arts and Humanities

– Science

– Social Sciences

– Education

– Engineering

– Law

– Medicine & Dentistry

– Native Studies

– Nursing

– Pharmacy and Pharmaceutical Sciences

– Public Health

– Rehabilitation Medicine

– Science

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยรวมอย่างน้อย 3.0 (จากคะแนนเต็ม 4.0)

– ต้องมีผลวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด

– ผู้สมัครระดับปริญญาตรี ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และต้องสมัครเรียนแบบเต็มเวลา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– สำเนาใบรับรองผลการเรียน

– หลักฐานผลคะแนนภาษาอังกฤษ

– GRE, GMAT หรือคะแนนอื่นๆ ที่เทียบเท่าได้

– Reference letters

– รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

 

วิธีการสมัคร:

– ระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

– ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลา และสาขาวิชาที่สมัคร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

– ระดับปริญญาตรี 

– ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ