สมัครเรียนได้แล้ววันนี้!! โครงการอบรมภาษาสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ 4 วิชา จากจุฬาฯ

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดบริการวิชาการ อบรมภาษาต่างประเทศรอบปลายปี ระหว่าง 21 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2562

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ เปิดสอนผ่านศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งสิ้น 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาฮินดีและภาษาเมียนมา

 

 

จำนวนชั่วโมงเรียน:

30 ชั่วโมง

 

ค่าใช้จ่าย:

คอร์สละ 4,500 บาท

 

วิธีการสมัคร:

เลือกหลักสูตรและสมัครเรียนได้ที่เว็บไซต์ www.arts.chula.ac.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ