โรงเรียนกฎหมายซิดนีย์ สอบทุนการศึกษามูลค่า 15 ล้านบาท ในประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษาของโรงเรียนกฏหมายซิดนีย์ ขอมอบข้อเสนอให้คุณมีอิสรภาพทางการเงิน เพื่อมุ่งเน้นไปที่การศึกษาและความสนใจอื่นๆ โดยทุนนี้จะมีมูลค่าตั้งแต่ $1,000 ขึ้นไปเพื่อสนับสนุนการฝึกงาน (ประมาณ 33,000 บาท) และมอบทุนสูงสุด $87,500 เพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (ประมาณ 2,898,800 บาท)

ทุนการศึกษาจำนวน 21 ทุนสำหรับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศนี้ เกิดขึ้นจากความตระหนักถึงการให้ความช่วยผู้ที่ต้องการเงินสนับสนุนและมีผลการเรียนที่เป็นเลิศเพื่อเข้ามาเรียนที่โรงเรียนกฏหมายซิดนีย์ในระดับปริญญาตรี Juris Doctor หลักสูตรวิจัยระดับปริญญาโท และหลักสูตเกี่ยวข้อง

 

 

ทุนการศึกษา – ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาในโครงการ สามารถเป็นหลักสูตรต่างๆได้ ดังนี้

 

หลักสูตร Juris Doctor เริ่มในปี 2018

ทุน C.A Coghlan และ A.N Littlejohn
ระยะเวลา: 3 ปี
มูลค่า: $18,000 (ประมาณ 596,300 บาท)

ทุน Wigram Allen
ระยะเวลา: 3 ปี
มูลค่า: $18,000 (ประมาณ 596,300บาท)

ทุน Longworth
ระยะเวลา: 1 ปี
มูลค่า: $12,000 (ประมาณ 397,500 บาท)

 

หลักสูตรระดับปริญญาโท เริ่มในปี 2018

ทุน Ross Waite Parsons
ระยะเวลา: ไม่เกิน 2 ปี
มูลค่า: $10,000 (ประมาณ 331,200 บาท)

ทุน John O’Brien Memorial Coursework ในสาขากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา
ระยะเวลา: ไม่เกิน 2 ปี
มูลค่า: $6,000 ( ประมาณ 198,700 บาท)

 

หลักสูตรงานวิจัยระดับปริญญาโท เริ่มในปี 2018

ทุน W.A.Cooke, Jane Cooke และ Alfred Godfrey
ระยะเวลา: สูงสุด 3.5 ปี
มูลค่า: $35,000 (ประมาณ บาท)

ทุน Julian Small Research ในสาขากฎหมายแรงงาน
ระยะเวลา: สูงสุด 3.5 ปี
มูลค่า: $87,500 (PhD)(ประมาณ 2,898,700 บาท) / $37,500 (LLM)(ประมาณ 1,242,300บาท)

ทุน Reca Stone ในสาขาทฤษฎีทางกฎหมาย
ระยะเวลา: 1 ปี
มูลค่า: $10,000 (ประมาณ 331,200 บาท)

 

ทุนการศึกษาจาก Oxford สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจาก Sydney Law หรือนักเรียนปีสุดท้าย:

ทุน Peter Cameron Sydney Oxford
ระยะเวลา: 1 ปี
มูลค่า: $35,000 (ประมาณ 1,159,500 บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นนักเรียนในหรือต่างประเทศก็ได้ ที่มีผลการเรียนในระดับดีมาก และต้องการเข้าศึกษาที่โรงเรียนกฎหมายซิดนีย์ตามสาขาที่ระบุไว้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์

 

หมดเขตรับสมัคร:

-หลักสูตร Juris Doctor หมดเขตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2017

-ทุน Ross Waite Parsons หมดเขตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2017 (เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1)

-ทุน John O’Brien Memorial Coursework หมดเขตวันที่ 31 มกราคม 2018 (เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1)

-ทุน W.A.Cooke, Jane Cooke และ Alfred Godfrey ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ

-ทุน Julian Small Research และทุน Reca Stone หมดเขตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2017

-ทุน Peter Cameron Sydney Oxford หมดเขตวันที่ 2 ตุลาคม 2017

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์หลักของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ