ทุนรัฐบาลไต้หวันประจำปีการศึกษา Spring 2021 ระดับปริญญาโท & ปริญญาเอก

โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว! กับทุนที่ทุกคนรอคอยเพื่อศึกษาต่อที่ไต้หวัน! กับทุนจากรัฐบาลไต้หวันประจำปีการศึกษา Spring 2021 โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2020 เป็นต้นมา เวลาปิดรับสมัครก็ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย

โดยทุนการศึกษานี้สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มีหลากหลายมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกัน!

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายรายเดือน TWD 6,000/เดือน (ราว 6,400 บาท) เป็นเวลา 12 เดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท (MS/M.Phil) และปริญญาเอก ในทุกสาขาวิชาของแต่ละมหาวิทยาลัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษานานาชาติ

– ผู้สมัครต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

– ผู้สมัครไม่ควรเป็นผู้รับทุนรัฐบาลไต้หวันหรือทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในเวลาที่สมัคร

– ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารที่จำเป็นและส่งให้ตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้ง 15 มหาวิทยาลัยได้ดังด้านล่างนี้

1. National Taiwan University (QS Rank # 66)

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: 21 สิงหาคม – 1 ตุลาคม 2020

เว็บไซต์: http://oia.ntu.edu.tw/apply-to-ntu/degree-student/202021admission

 

2. National Tsing Hua University Scholarship (QS Rank # 168)

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: 15 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2020

เว็บไซต์: http://oga.nthu.edu.tw/web.page/detail/sn/18/lang/en/

 

3. National Chiao Tung University (QS Rank # 208)

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: 10 สิงหาคม – 30 กันยายน 2020

เว็บไซต์: https://oia.nctu.edu.tw/en/degree-seeking/international-students/

 

4. National Cheng Kung University (QS Rank # 234)

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: 10 กรกฎาคม – 10 ตุลาคม 2020

เว็บไซต์: https://admissions.oia.ncku.edu.tw/doc/view/sn/12

 

5. National Taiwan University of Science & Technology (QS Rank # 257)

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: 3 กันยายน – 31 ตุลาคม 2020

เว็บไซต์: http://admissions.ntust.edu.tw/index/index
เว็บไซต์: https://www.admission.ntust.edu.tw/ezfiles/4/1004/img/144/269057380.pdf

 

 

6. National Taiwan Normal University ((QS Rank # 308)

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2020

เว็บไซต์: http://ap.itc.ntnu.edu.tw/istudent/oia/news_common_content.jsp?sno1=2014081301&sno2=2014081322&sno=2020010202

 

7. National Central University (QS Rank# 415)

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2020

เว็บไซต์: http://admissions.oia.ncu.edu.tw/menu.content/view/sn/72

 

8. Chang Gung University (QS Rank # 429)

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2020

เว็บไซต์: http://recruit.cgu.edu.tw/files/11-1062-5633.php

 

9. National Chung Hsing University (QS Rank# 601-650)

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: 5 กันยายน – 5 ตุลาคม 2020

เว็บไซต์: http://www.oia.nchu.edu.tw/index.php/en/
เว็บไซต์ :http://https://www.oia.nchu.edu.tw/index.php/en/for-students-en/study-at-nchu-en

 

10. National Taipei University of Technology (QS Rank # 511-522)

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2020

เว็บไซต์: https://oia.ntut.edu.tw/p/412-1032-13829.php?Lang=en

 

 

11. Kaohsiung Medical University (KMU) (QS Rank # 651-700)

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2020

เว็บไซต์: http://english2.kmu.edu.tw/front/bin/cglist.phtml?Category=6

 

12. National Chung Cheng University (QS Rank # 801-1000)

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2020

เว็บไซต์: http://english2.kmu.edu.tw/front/bin/cglist.phtml?Category=6

13. National Chengchi University (QS Rank # 551-560)

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: 15 กันยายน – 20 ตุลาคม 2020

เว็บไซต์: http://nccuadmission.nccu.edu.tw/

 

14. National Sun Yat-Sen University ( QS Rank# 410)

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2020

เว็บไซต์: http://oia.nsysu.edu.tw/p/412-1007-16401.php?Lang=en

 

15. National Yang-Ming University (QS Rank # 287)

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: 1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2020

เว็บไซต์: http://admission.ym.edu.tw/

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholarships365

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ