ทุนจาก TIGP ระดับป.โท และป.เอก เรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์ที่ไต้หวัน

โอกาสในการศึกษาต่อที่ไต้หวัน! กับทุนการศึกษา Taiwan International Graduate Program (TIGP)

ทุนดังกล่าวได้มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนให้กับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน จำนวน 100 ทุน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

– ค่าวีซ่า

– ค่าลงทะเบียนเรียน

– ค่าที่พัก

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าครองชีพ 12,500 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 400,000 บาท) ต่อปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถดูรายละเอียดสาขาวิชาได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครทั่วทุกมุมโลกมีสิทธิ์สมัคร ยกเว้นจากไต้หวัน, จีน และฮ่องกง

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์

– การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสามารถยกเว้นสำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของการเรียนการสอน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– หลักฐานการศึกษา

– หลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL 79 คะแนน (internet-based) หรือ 550 คะแนน (paper-based) หรือ IELTS ขั้นต่ำ 5.5 คะแนน หรือ GEPT

– Statement of Purpose

– 3 Letters of Recommendation

 

วิธีการสมัคร:

สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

tigp.apps.sinica.edu.tw

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ