ทุน TGS ทุนไม่มีข้อผูกมัดจากฟุลไบร์ท เรียน ป.โท/ป.เอก ที่ USA ระยะเวลา 1-2 ปี

Fulbright Thai Graduate Scholarship Program หรือทุนการศึกษา TGS จากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา เรียนต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกา ประจำปี 2022 แล้วค่ะ!!

โดยเป็นทุนไม่มีข้อผูกมัด สามารถเลือกเรียนต่อในสาขาใดก็ได้ (ยกเว้นสาขาที่ต้องมีการปฏิบัติการทางคลินิก) อีกทั้งยังได้รับวีซ่า J-1 Exchange Visitor สามารถฝึกงาน และทำงานต่อได้ 9-18 เดือนหลังเรียนจบ ซึ่งจะเริ่มเรียนในเดือนสิงหาคม 2022 รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาจำนวน 7 ทุน รับทุนสูงสุด 2 ปี แบบไม่มีข้อผูกมัด ดังนี้

– ปีแรกสูงสุด 35,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 1,100,000 บาท)

– ปีที่สองสูงสุด 17,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 550,000 บาท)

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดังนี้

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าหนังสือ และอุปกรณ์การศึกษา

– ค่าบำรุงรักษา

– เบี้ยเลี้ยง

– ประกันสุขภาพ

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ

– ค่าวีซ่า

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาใดก็ได้ ยกเว้น

– แพทยศาสตร์

– ทันตแพทยศาสตร์

– พยาบาลศาสตร์

หรือสาขาที่ต้องมีการปฏิบัติการทางคลินิก (สาขาที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิกมีสิทธิ์สมัคร)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ถือสัญชาติไทย (ไม่ถือสองสัญชาติไทยคู่กับอเมริกัน)

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Resume

– สำเนาใบรับรองการจบการศึกษาของการศึกษาล่าสุด

– สำเนาใบรับรองผลการเรียน

– หลักฐานวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด

– Study/research objective (ไม่เกิน 400 คำ)

– Personal statement (ไม่เกิน 400 คำ)

– เรียงความ Conceptual research idea (ไม่เกิน 400 คำ สำหรับระดับปริญญาเอกเท่านั้น)

– Portfolio (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่สมัคร)

– Letters of recommendation จำนวน 3 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

– สามารถดูรายละเอียด และขั้นตอนการสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

22 เมษายน 2021 เวลา 17.00 น.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

– fulbrightthai

– tusef@fulbrightthai.org

– 02 285 0581/2 ต่อ 106 (Ms. Supawaree Patravanich)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ