ห้ามพลาด!! ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 5 ทุน

ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) เป็นทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

โดยมีข้อผูกพันคือหลังจากจบการศึกษาแล้ว ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ ก.พ. กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาเอก จำนวน 5 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการสมัครทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนผ่านทางเว็บไซต์ scholar.ocsc.go.th

 

ปิดรับสมัคร:

27 ธันวาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholar.ocsc.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ