เผยเคล็ดลับเตรียมตัวอย่างมือโปร!! อยากฝึกงานกับการบินไทยต้องเตรียมอะไรบ้าง

“การบินไทย” คือหนึ่งในองค์กรด้านการบินที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นสายการบินประจำชาติที่มีชื่อเสียงและได้รับการตอบรับเชิงบวกด้านบริการที่ดีมาอย่างยาวนาน

สำหรับน้องๆ คนไหนที่มีความฝันอยากเข้าไปฝึกงานร่วมกับการบินไทย นี่คือหนึ่งในการเตรียมตัวที่ควรรู้

 

 

หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาฝึกงาน

– กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (ยกเว้นสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เช่น เกษตร ปีโตรเคมี ชลประทาน ประมง เป็นต้น)

– หลักสูตร ปวส. เฉพาะสายช่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ทุกชั้นปี

 

วิธีขอเข้ามารับการฝึกงานสำหรับนักศึกษาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

– สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกงานกับบริษัท – คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกําหนด – จัดทําหนังสือแจ้งความจํานงขอฝึกงาน พร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน ระบุคณะ สาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน(ที่ บริษัทกําหนด) และวันสิ้นสุดการฝึกงาน(ตามที่สถาบันกําหนด) – ส่งถึง ผู้จัดการกองบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคลากร ฝ่ายบริหารบุคลากร บ.การบินไทย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในกําหนดที่บริษัทให้ยื่นเอกสารขอฝึกงาน

– นักศึกษาที่สถาบันอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ต้องมายืนแสดงความจํานงด้วยตนเอง และเข้าสัมภาษณ์ ณ สํานักงานใหญ่ บ.การบินไทย อาคาร 3 ชั้น 5 กองบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคลากร (IA) โดยแต่งกายตามระเบียบที่บริษัทกําหนดตามคู่มือนักศึกษา เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์แล้วจะดําเนินการสัมภาษณ์

– หากผ่านสัมภาษณ์แล้ว เจ้าหน้าที่จะมอบเอกสารยืนยันการรับเข้าฝึกงานพร้อมแจ้งกําหนดวันปฐมนิเทศ (เริ่มฝึกงาน)

 

 

สำหรับกําหนดการฝึกงานกับการบินไทยสำหรับนักศึกษาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

ช่วงเวลาที่เหลือของปี 2562 มีรอบการฝึกดังนี้

 

สำหรับนักศึกษาต่างจังหวัด

– สถาบันการศึกษาที่มีความ ประสงค์จะส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกงานกับบริษัท – คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกําหนด – จัดทําหนังสือแจ้งความจํานงขอฝึกงาน พร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน ระบุคณะ สาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน(ที่ บริษัทกําหนด) และวันสิ้นสุดการฝึกงาน(ตามที่สถาบันกําหนด) – ส่งถึง ผู้จัดการกองบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคลากร ฝ่ายบริหารบุคลากร บ.การบินไทย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในกําหนดที่บริษัทให้ยื่นเอกสารขอฝึกงาน

-เฉพาะนักศึกษาต่างจังหวัด บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกงานกับบริษัท โดยจะแจ้งเวลา/สถานที่ในการปฐมนิเทศเริ่ม ฝึกงานทางเว็บไซต์บริษัท

 

กําหนดการยื่นเอกสารขอฝึกงานสำหรับนักศึกษาต่างจังหวัด

*หมายเหตุ: ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในวันปฐมนิเทศน์ถือว่าสละสิทธิ์

 

 

การแต่งกาย:

ทุกครั้งที่นักศึกษามาสัมภาษณ์, ฝึกงาน ติดต่อกับหน่วยงานบริษัทฯ จะต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ตามรายละเอียดดังนี้

 

ผู้ชาย

– ทรงผม: ผมสั้น ทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา

– กางเกง: ขายาวสีดํา หรือกรมท่าเข้ม

– เสื้อ: เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนสั้นหรือ แขนยาว ผูกเนคไทของทางสถาบันศึกษา หากไม่มีให้ใช้เนคไทสีดําหรือสีกรมท่า

– รองเท้า: รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดําไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดำหรือสีสุภาพ

 

ผู้หญิง

– ทรงผม: ผมสั้น หวีเรียบร้อย ผมยาว ให้รวบไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย เครื่องประดับผม ใช้สีสุภาพ ไม่ดัด ไม่ทําสี

– รองเท้า: หุ้มส้นสีดํา ไม่มีลวดลาย ไม่เปิดหัว

– กระโปรง: สีดำหรือกรมท่าเข้ม ยาวคลุมเข่าแต่ไม่เกินข้อเท้า คาดเข็มขัดของสถาบัน

– เสื้อ: เชิ้ตแขนสั้นสีขาว ไม่ รัดรูป หลวม หรือบางเกินไป ติดกระดุมของสถาบันสอดชายเสื้ออยู่ในกระโปรง

 

น้องๆ ที่สนใจรีบเตรียมตัวให้พร้อม นอกเหนือจากนี้คือความมั่นใจและความกล้าที่จะคว้าโอกาสไว้ :)

 

ที่มา: thenxchapter

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ