การฝึกงานที่ WORLD BANK ภาคฤดูร้อน ปี 2019 พร้อมรับเงินรายชั่วโมงและค่าเดินทาง

โอกาสดีสำหรับผู้ที่สนใจฝึกงานกับองค์กรระดับโลกที่มีความมั่นคงและชื่อเสียง ทั้งยังได้รับความน่าเชื่อถือ

ขณะนี้ WORLD BANK ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีแรงจูงใจที่ดี สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2019 ในสาขาต่างๆ ที่แตกต่างกัน

ได้แก่ เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การพัฒนามนุษย์ (สาธารณสุข, การศึกษา, โภชนาการ, ประชากร), สังคมศาสตร์ (มานุษยวิทยา, สังคมวิทยา), การเกษตร, สิ่งแวดล้อม, วิศวกรรม การวางผังเมืองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาภาคเอกชนและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือการสนับสนุนองค์กร (การบัญชี, การสื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารการเงินและบริการอื่น ๆ ขององค์กร)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา :

หากได้รับเลือก คุณจะได้รับการสนับสนุนค่าแรงรายชั่วโมง และให้เงินสำหรับสมทบค่าเดินทาง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรีและลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา (ตามหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอกพร้อมวางแผนที่จะกลับไปเรียนเต็มเวลา)

– ไม่จำกัดอายุ

– มีความเชี่ยวชาญในทักษะภาษาอังกฤษ

– หากมีความรู้เกี่ยวกับภาษาเช่น: ฝรั่งเศส, สเปน, รัสเซีย, อาหรับ, โปรตุเกสและจีน ทักษะอื่น ๆเช่นทักษะการใช้คอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– ที่ WORLD BANK ให้ความสำคัญกับความหลากหลายในสถานที่ทำงานและสนับสนุนให้บุคคลที่มีคุณสมบัติโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีภูมิหลังทางวิชาชีพและวิชาการที่หลากหลายสามารถสมัครได้

 

วิธีการสมัคร:

โปรดติดต่อไปยังองค์กร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ