ความแตกต่างระหว่าง Past Simple vs. Present Perfect

อย่างที่ทราบกันดีว่า Tense ในภาษาอังกฤษคือการบอกเวลา ซึ่งมีทั้งหมด 12 Tenses ซึ่งในแต่ละ Tense ก็จะมีรูปแบบการใช้ที่แตกต่างกันออกไป เช่น การบอกเวลาในอดีต (Past) ปัจจุบันกำลังทำอะไร (Present) และในอนาคตมีแพลนจะทำอะไร (Future) เป็นต้น

ทั้งนี้ในบาง Tense ก็มีความซับซ้อนและน่าสับสนในการใช้เช่นกัน โดยเฉพาะระหว่าง Past Simple vs. Present Perfect วันนี้เราจึงจะนำเสนอให้เห็นความแตกต่างในการใช้ทั้ง 2 Tenses นี้กัน : )

 

 

Past Simple คืออะไร? ถูกใช้เมื่อไหร่?

คือ Tense ที่ถูกใช้เพื่ออธิบายถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต อีกทั้ง Tense นี้จะกล่างถึงรายละเอียดของการกระทำหรือเหตุการณ์ที่แน่นอน มีความเฉพาะเจาะจง และเหตุการณ์ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ S. + V.2 เช่น

– I wrote a few lines of the story in my notebook last week.

– He went on an exchange program two years ago.

 

นอกจากนี้มันจะถูกใช้เมื่อต้องการโฟกัสว่าการกระทำอะไรกำลังเกิดขึ้น เช่น

– We danced a lot at the party.

– I walked home from school.

ตัวอย่างทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต และไม่เกี่ยวกับผลลัพธ์หรือผลที่ตามมาของการกระทำ ไม่มีการพูดถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ

 

 

Present Perfect คืออะไร? ถูกใช้เมื่อไหร่?

Tense นี้จะถูกใช้ในรูปแบบ S.+Has / Have +Past Participle เพื่อพูดถึงเรื่องราวในปัจจุบันที่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว อาจเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องหรือเกิดขึ้นไปแล้ว แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วๆ นี้และไม่มีเวลาระบุที่แน่นอน

กล่าวคือมันเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันที่พึ่งเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้และยังมีความเชื่อมโยงกับในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น

– He has been on an exchange program to Sweden. (ไม่ได้ระบุเวลา แต่ขณะนี้เขาก็ยังเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่)

– She has eaten the pie all by herself. (แสดงถึงผลของการกระทำที่พายถูกกินแล้วโดยเธอ)

 

 

ความแตกต่างของทั้ง 2 Tenses

– Past Simple และ Present Perfect แสดงถึงเวลาที่แตกต่างกัน Past Simple คือเรื่องราวในอดีต แต่ Present Perfect คือเวลาในปัจจุบัน

– Past Simple จะถูกใช้เพื่ออ้างถึงเหตุการณ์ / การกระทำที่เสร็จสิ้นแล้วหรือเกิดขึ้นแล้วในอดีต พร้อมเวลาที่มักจะระบุแน่นอนว่าเสร็จเมื่อไหร่

– Past Simple จะถูกใช้ในแง่ของการบอกเล่าการกระทำ ไม่ได้บอกผลลัพธ์ของการกระทำ

– Present Perfect จะถูกใช้เพื่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ / การกระทำที่พึ่งเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ หรือไม่มีเวลาระบุ

– Present Perfect จะถูกใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการกระทำ / เหตุการณ์ ที่เชื่อมโยงกับปัจจุบัน

– นอกจากนี้ Past Simple จะใช้คำกริยาแบบเดียว นั่นคือกริยาในอดีตหรือ V.2 ในขณะที่ Present Perfect จะใช้คำกริยาแบบ Has / Have + Participle form of the verb

– วิธีที่ง่ายที่สุดในการจำคือ เหตุการณ์ของ Past Simple นั้น ‘สิ้นสุด’ ลงแล้ว ในขณะที่เหตุการณ์ของ Present Perfect ยังมีความ ‘เชื่อมโยง’ กับปัจจุบันหลงเหลืออยู่

 

 

อาจจะดูน่าสับสนสักเล็กน้อยแต่ทั้ง 2 Tenses นั้นก็มีความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนอยู่ ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนแล้วล่ะ ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิด!

 

ที่มา: fluentu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ