ทุนศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ ระดับปริญญาตรี & สูงกว่าปริญญาตรีในทุกคณะ

สมัครขอรับทุนเรียนต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้แล้ววันนี้! กับทุนระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ที่ University of Waikato ในทุกสาขาวชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน

โดยเป็นทุนการศึกษาสูงสุดถึง 200,000 บาท หากต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และอยู่ในอันดับ 375 ที่ได้รับการจัดอันดับจาก QS World แล้วล่ะก็ สามารถดูรายละเอียดได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุดถึง 10,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (ราว 200,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาจากประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้ขอรับทุนต้องสมัครเข้าศึกษาต่อที่ University of Waikato เป็นครั้งแรก

– ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีเกรดเฉลี่ยในระดับ B+ หรือเทียบเท่า

 

วิธีการสมัคร:

ดูเอกสารที่เกี่ยวข้องและวิธีการสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

waikato

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ