ทุนป.ตรี & สูงกว่าป.ตรี ด้าน Business & Law จำนวน 50 ทุนที่ประเทศออสเตรเลีย

The Global Leaders Scholarship ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติจากภูมิภาคต่างๆ ที่เลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ในด้าน Business and Law ที่ University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษาจะมอบให้โดยอัตโนมัติสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่ทางทุนการศึกษากำหนด ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาใหม่ หรือนักศึกษาที่วางแผนเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2021 – 2022 ก็มีสิทธิ์สมัคร!! รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษา $10,000 (ราว 310,000 บาท) จำนวน 50 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

– Bachelor of Business

– Bachelor of Commerce

– Bachelor of Business Analytics

– Combined Innovation & Entrepreneurship programs with Business, Laws (Honours), Commerce, or Business Analytics

– Combined Business programs with Innovation & Entrepreneurship, Laws (Honours) Commerce, or Business Analytics

– Combined Commerce programs with Business, Innovation & Entrepreneurship or Laws (Honours), or Business Analytics

 

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

– Juris Doctor

– MBA

– MBA (Global)

– Master of Applied Finance

– Master of Health Economics, Management and Policy

– Master of Health Economics, Management and Policy (Global)

– Master of Human Resource Management

– Master of International Business

– Master of Marketing MBA/Master of Applied Finance

– MBA/Master of Health Economics, Management and Policy

– MBA/Master of Human Resource Management

– MBA/Master of International Business

– Master of Dispute Resolution

– Master of Laws (LLM)

– MBA/Master of Marketing

– Master of Professional Accounting/MBA

– MBA (Global)/MSC (Data Analytics)

– Master of Professional Accounting

– Master of Professional Accounting (Advanced)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาจากประเทศภูมิภาคที่ทางทุนกำหนด ได้แก่ แอฟริกา, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลาง, เอเชียกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

– กำลังศึกษาต่อหรือกำลังจะเข้าศึกษาต่อที่ University of Newcastle ในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่ทางทุนกำหนด

– ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่ทางทุนกำหนด

– ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– ใบรับรองผลการเรียน

– สำเนาพาสปอร์ต

– letters of work experience

– หลักฐานระดับทักษะภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาได้ทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อได้สมัครเข้าศึกษาต่อในคณะ Business and Law ในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาต่อได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCHOLARSHIPS OFFICER

Student Services Centre
University of Newcastle
University Drive
CALLAGHAN NSW 2308

Phone: +61 2 4921 5000
Fax: +61 2 4921 5759
Email: scholarships@newcastle.edu.au

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

newcastle

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ