ทุนจาก University of Waterloo ระดับป.ตรี และสูงกว่าป.ตรี ศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดา

เปิดรับสมัครแล้ว!! กับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติจาก University of Waterloo ที่ประเทศแคนาดา เพื่อศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นั่นก็คือทุน David Johnston – Lebovic Foundation International Experience Awards

University of Waterloo ถือเป็นมหาวิทยาลัย Top 10 ในประเทศแคนาดา และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในทุกสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน รายละเอียดทุนการศึกษามีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษา $2,500 หรือ $5,000 หรือสูงสุด $10,000 (ราว 78,000 บาท , 150,000 บาท และ 310,000 บาท ตามลำดับ)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ระดับปริญญาตรี ดูหลักสูตรที่เปิดสอนได้ ที่นี่

– ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ดูหลักสูตรที่เปิดสอนได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าศึกษาต่อที่ University of Waterloo ในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี

– มีผลการเรียนเป็นเลิศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

– มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ในการสมัครทุนการศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยก่อน โดยสามารถดูรายละเอียด การรับสมัครได้ดังด้านล่างนี้

ระดับปริญญาตรี

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

 

ปิดรับสมัคร:

15 มีนาคม และ 15 กรกฎาคม และ 15 พฤศจิกายน ของทุกปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

uwaterloo

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ