โครงการ The Hurford Youth Fellowship Program มอบทุนเต็มจำนวน ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการ Hurford Youth Fellowship ซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวกโดย World Movement for Democracy ที่แสวงหาผู้นำกลุ่มประชาสังคมจากทั่วโลกที่มุ่งมั่นที่จะปกป้องและส่งเสริมหลักการประชาธิปไตยสากล

Hurford Youth Fellows จะทำการวิจัยและจัดงานนำเสนอและการอภิปรายออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นประชาธิปไตยที่สำคัญ และจะมีการเผยแพร่ทั่วโลก โดยทุนการศึกษานี้เปิดรับผู้สมัครอายุไม่เกิน 30 ปีจากทุกประเทศ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Hurford Youth Fellowship 2018

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับการอยู่อาศัย

– ค่ารักษาพยาบาล

– ค่าเดินทางไป – กลับ จาก Washington, D.C

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยและจัดงานนำเสนอและการอภิปรายออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นประชาธิปไตยทั่วโลก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครที่อายุไม่เกิน 30 ปี

2. นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

3. ผู้สมัครแสดงให้เห็นถึงความสนใจในการเคลื่อนไหวแบบประชาธิปไตยและความก้าวหน้าของระบอบประชาธิปไตยในชุมชนของตน รวมไปไปถึงทั่วโลก

4. เยาวชนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภาคประชาสังคมสามารถสมัครได้

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารการสมัครไปยัง  youthfellows@ned.org

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร:

– แบบฟอร์มการสมัคร

– CV/Resume

– จดหมายแนะนำจากทางสถาบันเดิมสองฉบับ

 

ปิดรับสมัคร:

14 มีนาคม 20188

 

เพิ่มเติม:

movedemocracy.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ