Lund U. มอบทุนป.โท สาขา Industrial Design สนับสนุนค่าเล่าเรียน+ค่าครองชีพ

INGVAR KAMPRAD SCHOLARSHIP ทุนที่ให้การสนับสนุนนักศึกษาที่เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท สาขา Industrial Design ที่ Lund University ประเทศสวีเดน

รายละเอียดมีดังนี้

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

การศึกษามีมูลค่า 10,000 ยูโรต่อปี (ประมาณ 373,000 บาท) ครอบคลุมค่าครองชีพและค่าที่อยู่อาศัยเป็นเวลา 10 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤษภาคมในช่วงสองปีของการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขา Industrial Design

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีผลงานที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงศักยภาพของผู้สมัคร

-การคัดเลือกขึ้นอยู่กับผลงานที่ส่งเข้ามา

-หลักสูตรส่วนใหญ่ของ Lund University กำหนดความสามารถทางภาษาอังกฤษไว้ที่ระดับ 6 (ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการเข้าศึกษา) ซึ่งเทียบเท่ากับคะแนน IELTS รวม 6.5 หรือคะแนน TOEFL 90 คะแนน

-ตรวจสอบประเทศที่มีสิทธิ์สมัครทุนนี้ได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

การยื่นขอทุนการศึกษาจะถูกส่งไปที่ภาควิชา Industrial Design พร้อมกับพอร์ตฟอลิโอของนักศึกษาเมื่อสมัครเรียนในหลักสูตรปริญญาโท รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.industrialdesign.lth.se

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ