หลักสูตรออนไลน์ สอนฟรีเรื่อง Time Management จาก U. of California

คอร์สออนไลน์ที่น่าสนใจอีกหนึ่งคอร์ส เกี่ยวกับการจัดการบริหารเวลา เพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพ โดยเป็นหลักสูตรจาก University of California, Irvine สอนทาง coursera

หากสนใจอยากจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ดังด้านล่างนี้

 

ชื่อคอร์ส:

Work Smarter, Not Harder: Time Management for Personal & Professional Productivity

 

รายละเอียดคอร์ส:

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการในการตั้งเป้าหมาย จัดลำดับความสำคัญ และตารางเวลาในการเพิ่มผลผลิต

 

สิ่งที่จะได้รับ:

1. เรียนรู้การวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งส่วนตัวและอาชีพ

2. เรียนรู้เพื่อรู้จักและเอาชนะอุปสรรคในการจัดการเวลาให้ประสบความสำเร็จ

3. ฝึกใช้เครื่องมือการจัดการเวลาที่เฉพาะเจาะจงและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. เปิดมุมมองใหม่ๆ เพื่อจัดการกับปัญหา

6. เรียนรู้การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

7. เรียนรู้การจัดการความคาดหวัง และการปฏิเสธในสถานการณ์ที่เหมาะสม

 

หลักสูตร:

– Smart Work Habits Just Don’t Happen

– Time Is the Most Limited Resource

– Little Tips That Make a Big Impact

– Let’s Bring It All Together

 

ภาษาที่ใช้สอน:

ภาษาอังกฤษ พร้อมซับไตเติ้ล ภาษา Arabic, Ukrainian, Chinese (Simplified), Italian, Portuguese (Brazilian), Vietnamese, Dutch, Bulgarian, Korean, German, Russian, English, Spanish, Hindi และ Japanese

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร:

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

สมัครเรียนได้ที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ