ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใน Sheffield Hallam U. ประเทศอังกฤษ

Sheffield Hallam University มหาวิทยาลัยในเชฟฟิลด์ ประเทศอังกฤษ เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษา Transform Together Scholarships ซึ่งจะเริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2019

หลักสูตรนี้เปิดรับนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาในสหภาพยุโรป (นอกสหราชอาณาจักร) โดยเริ่มเรียนเต็มเวลาในปี 2019 ทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 50%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ หรือนักศึกษาในสหภาพยุโรป

-สมัครเรียนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี – ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง (2:1) หรือเทียบเท่าในระดับเกียรตินิยมของคุณ และจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดภาษาอังกฤษ

-สมัครเรียนในระดับปริญญาตรี – มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ และทางวิชาการสำหรับหลักสูตร

-ผู้สมัครจะต้องได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนแบบเต็มเวลาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีที่ Sheffield Hallam University

-ผู้สมัครต้องมีเงินทุนสนับสนุนการเรียน และรับผิดชอบค่าธรรมเนียมอื่นๆ ด้วยตนเองได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ส่งทรานสคริปต์ไปที่อีเมล globalscholarshiptranscripts@shu.ac.uk

– ผู้สมัครต้องสามารถอธิบายว่าคุณจะโดดเด่นในฐานะทูตของมหาวิทยาลัยได้อย่างไร ทั้งในตอนเรียนและหลังสำเร็จการศึกษา

– ในการเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีคุณต้องมี A-levels หรือ International Baccalaureate (IB)

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.shu.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ