ทุนระดับสูงกว่าปริญญาตรี ทั้งเต็มจำนวน & สนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วน ที่ประเทศจีน

สนใจศึกษาต่อที่ประเทศจีนใช่หรือไม่?? ข่าวดี! ขณะนี้ทาง Tsinghua University มีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวิชา ประจำปี 2021

จากการอันดับของ QS World University ที่ Tsinghua University ถือเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในประเทศจีน และติดท็อปอันดับ 3 ของเอเชีย นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลาย รายละเอียดทุนเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

Chinese Government Scholarship (CGS)

– ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก

– ค่าประกันสุขภาพ

 

Tuition Scholarship

– ทุนเต็มจำนวน หรือทุนค่าเล่าเรียนบางส่วน ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

– ผู้สมัครสามารถขอรับทุนได้ทุกปี หากถึงเกณฑ์ตามที่ทางทุนกำหนด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาต่างๆ ดังนี้

– School of Architecture

– Department of Civil Engineering

– Department of Hydraulic Engineering

– School of Environment

– Department of Mechanical Engineering

– Department of Precision Instrument

– Department of Energy and Power Engineering

– Department of Automotive Engineering

– Department of Industrial Engineering

– Department of Electrical Engineering

– Department of Electronic Engineering

– Department of Computer Science and Technology

– Department of Automation

– Department of Microelectronics and Nano-electronics

– School of Aerospace Engineering

– Department of Engineering Physics

– Department of Chemical Engineering

– School of Materials Science and Engineering

– Department of Mathematical Sciences

– Department of Physics

– Department of Chemistry

– School of Life Sciences

– Department of Earth System Science

– Institute for Interdisciplinary Information Sciences

– School of Economics and Management

– School of Public Policy and Management

– PBC School of Finance

– School of Law

– School of Journalism and Communication

– School of Marxism

– School of Humanities

– School of Social Sciences

– Academy of Arts & Design

– Schwarzman College,Tsinghua University

– Institute of Nuclear and New Energy Technology

– Institute of Education

– School of Medicine

– School of Pharmaceutical Sciences

– School of Software

– Tsinghua-UC Berkeley Shenzhen Institute

– Global Innovation eXchange Institute, Tsinghua University

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องไม่ใช่พลเมืองประเทศจีน และมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง

– ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโทควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (หรือสูงกว่า) ในประเทศจีน และต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

– ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาเอกควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า (หรือสูงกว่า) ในประเทศจีน และต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี

– ผู้สมัครควรมีสุขภาพดี มีอุปนิสัยดี มีความประพฤติเรียบร้อย และเต็มใจที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของจีนตลอดจนกฎของ Tsinghua University

– มีความสามารถภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษตามที่ทางหลักสูตรกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Personal statement

– Degree certificate

– Academic transcript

– HSK certificate and score report

– English or Chinese Proficiency Requirements

– Two academic recommendation letters

– Passport personal information page

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

– รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2020

– รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร 1 มกราคม 2021 – 1 มีนาคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

gradadmission.tsinghua

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ