ทุนวิจัยปริญญาเอก สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา ศึกษาต่อที่ประเทศปากีสถาน

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุน TWAS-ICCBS Postgraduate Fellowship Programme โดยเป็นทุนที่มอบให้แก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากประเทศกำลังพัฒนา และต้องการศึกษาต่อปริญญาเอกด้านเคมี และชีววิทยา ที่ประเทศปากีสถาน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

โดย ICCBS จะครอบคลุมค่าครองชีพรายเดือน ค่าที่พัก ค่าขนส่งภายในประเทศ และค่ารักษาพยาบาลเล็กๆ น้อยๆ โดยเงินรายเดือนนี้ไม่สามารเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศได้

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอกด้านการวิจัย ในเคมี และชีววิทยา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา

-อายุไม่เกิน 35 ปี ในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่สมัคร

-มีปริญญาโทในด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

-ต้องไม่ถือวีซ่าสำหรับพำนักชั่วคราวหรือถาวรในประเทศปากีสถาน หรือในประเทศที่พัฒนาแล้ว

-มีใบรับรองด้านสุขภาพ

-จดหมายตอบรับอย่างเป็นทางการจากหัวหน้างานหรือหัวหน้าแผนกที่ ICCBS

-มีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ

-มีหลักฐานยืนยันว่าผู้รับทุนจะกลับบ้านเกิดเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว

 

วิธีการสมัคร:

-ผู้สมัครต้องยื่นหนังสือตอบรับจาก ICCBS ภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้การยอมรับผู้สมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา

ใบสมัครออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

31 สิงหาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

twas.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ