โครงการสนับสนุนผู้จบป.เอกด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อขยายความรู้ด้านการวิจัย

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ระยะสั้นที่สหรัฐอเมริกา สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาเอกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครแล้ว!! กับโครงการ TWAS Visiting Expert Programme 2020

โดยเป็นโครงการจาก The World of Academy and Science (TWAS) ที่สนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ในประเทศที่กำลังพัฒนาเพื่อขยายความรู้ด้านการวิจัยเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในประเทศของตน รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

TWAS ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและครอบคลุมค่าใช้จ่ายขณะเข้าร่วมโครงการ

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ:

2 – 4 สัปดาห์

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่นอกเหนือจากฟิสิกส์และคณิตศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ในประเทศที่กำลังพัฒนาตามที่โครงการกำหนด (ประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร)

– ผู้สมัครต้องได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ในสาขาวิทยาศาสตร์

– ผู้สมัครที่เป็นผู้หญิงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เนื่องจากโครงการมุ่นเน้นโอกาสที่เท่าเทียมกัน

– ไม่จำกัดอายุของผู้สมัคร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Curriculum vitae (สูงสุดไม่เกิน 10 หน้า)

– ผลงานเอกสารการวิจัยที่เคยถูกตีพิมพ์

– จดหมายตอบรับจากสถาบันที่ผู้สมัครต้องการเข้าร่วมโครงการ

– Supporting statement จากหัวหน้าสถาบัน

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 ตุลาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

twas.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ